Wet AVG.

Uw privacy
al uw persoonlijke gegevens zal ik waarborgen, dit betekent onder meer dat ik:
# zorgvuldig om zal gaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
# er voor zal zorgen, dat niemand toegang zal hebben tot uw gegevens.

Als therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot uw dossier. En dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht hanteer.