Shiatsu therapie

Door middel van druk uitoefenen op de huid met de duimen, vingers en de handpalmen, kunnen de energiebanen die door het lichaam lopen, ook wel MERIDIANEN genoemd, gestimuleerd worden om ons energetische balans in ons lichaam te herstellen.

Shiatsu zoekt niet naar een specifieke ziekte maar probeert de disbalans in het functioneren van het lichaam en de psyche te vinden.

 

 

 

 

 

 

 


Als therapeut bekijk ik de klacht vanuit de Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze geneeskunde gaat er vanuit dat iedere lichamelijke of emotionele verstoring ontstaat door een energetische disbalans.

 

 

 

 

 

 

 

Door middel van het intakegesprek, pols en soms buikzone diagnostiek, weet ik in welke meridianen de verstoring zit.
Naast druk uitoefenen op de meridianen zijn er nog vele technieken die ik kan inzetten:
Zoals;
- Moxa

- Cuppen

- Oorkaars

- Tape

Shiatsu gaat ervan uit dat de mens een eenheid is; het één staat niet los van het andere. Druktechnieken kan de energie stimuleren, waar deze te weinig aanwezig is en getemperd worden waar deze te sterk is. Op deze manier wordt het natuurlijke vermogen van het lichaam om de balans te herstellen gestimuleerd.